L100 SCAND

Elektroniskt lås med RFID-läsare

Skandinavisk profil - Säkerthetlås med integrerade dörrsensorer

Produktbeskrivning

  • Kommunikation från hubben via RS485-bussen till online-passersystemet (adresserbart) – beslut om tillträde tas via passersystemet
  • Huvudelektronik på insidan – läsare på utsidan inkl. anslutning för nödbatteri och indikeringslampor
  • Intelligent splitfunktion möjliggör extremt temperaturområde (-40 till +65 °C)
  • Utsidans handtag elektriskt manövrerat – insidans handtag är alltid mekaniskt inkopplat (öppningssensor medföljer)
  • Inbyggda givare för låsregelns och dörrens läge, kan alltid öppnas med nyckel
  • Möjligt att lagra upp till 10 nödkort (används endast om kommunikation med hubben saknas)
  • LED för statusindikering

Leveransomfattning

  • 1 lås med batteri (Lithium AA FR6) och installationsanvisning
  • 1 läsare inkl. invändig och utvändig enhet
  • Skruvar, flexibla kablar, borrmallar och tryckespinnar (beroende på version)
Tekniska data - L100 SCAND