USB-radiodongel, PAP-programvara

USB-radiodongel för radiokommunikation med Aperio®-enheterna/-hubbarna

Leveransomfattning

  • 1 USB-dongel