L100 FIN

Finsk profil – Säkerhetslås med integrerade dörrsensorer

Produktbeskrivning

 • Kommunikation från hubben via RS485-bussen till online-passersystemet (adresserbart) – beslut om tillträde tas via passersystemet
 • Huvudelektronik på insidan – läsare på utsidan inkl. anslutning för nödbatteri och indikeringslampor
 • Intelligent splitfunktion möjliggör extremt temperaturområde (-40 till +65 °C)
 • Utsidans handtag elektriskt manövrerat – insidans handtag är alltid mekaniskt inkopplat (öppningssensor medföljer)
 • Inbyggda givare för låsregelns och dörrens läge
 • Möjligt att lagra upp till 10 nödkort (används endast om kommunikation med hubben saknas)
 • LED för statusindikering

Leveransomfattning

 • 1 lås med batteri (Lithium AA FR6) och installationsanvisning
 • 1 läsare inkl. invändig och utvändig enhet
 • Skruvar, flexibla kablar, borrmallar och tryckespinnar (beroende på version)
 • Trycke och tryckespinne beställs separat
Tekniska data - L100 FIN